Audio

Humph: A Summer's Day

Herman schreef dit nummer naar aanleiding van Sonnet 18 van William Shakespeare.

Humph: Lapsang Souchong

Humph speelt Lapsang Souchong van Theo Loevendie.

Humph: The Wedding

Humph speelt The Wedding van Dollar Brand/Abdullah Ibrahim.

Humph: Bemsha Swing

Humph speelt Bemsha Swing van Thelonious Monk.

Herman te Loo - muziek